Skip to main content

KULLANIM ŞARTLARI

1) www.imeks.com.tr sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere yalnızca IMEKS Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Bundan böyle “IMEKS” olarak adlandırılacaktır) ait olup, IMEKS’in tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların IMEKS’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır.

2) IMEKS, web sitesi’nde yer alan tüm iş makinaları ve araçların her türlü fiyat, bilgi, resim, standart, opsiyonel, açıklama, haberler ile tavsiye edilen satış fiyatlarının sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ve işbu bilgilerin web sitesinin son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgiler olduğunu, bu fiyatların bir satış teklifi oluşturmadığını, site içeriğinde belirtilen bilgilerin herhangi garanti ve/veya taahhüt oluşturmadığını beyan eder. Site kullanıcısı, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek IMEKS’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. IMEKS, site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal etme hakkına sahiptir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site kullanıcısına ait olup güncel bilgilerin temini için (312) 385 2488 telefon ve [email protected] mail adresinden IMEKS ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

3) IMEKS, web sitesinin virüs ve virüs benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Kullanıcı, nihai güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda kullanıcı, IMEKS web sitesi’ne giriş yapması sebebiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından IMEKS’e rücu etme hakkı olmaksızın tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

4) IMEKS web sitesinde yer alan herhangi bir teknik veri,değer, performans bilgisi, üretim rakamı vs bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. IMEKS herhangi bir performans taahhütü vermez. Bu veriler kullanılarak yapılan tüm hesaplamalar kullanıcı sorumluluğundadır. Bu değerlerin gerçekle farklılık göstermesinden IMEKS sorumlu tutulamaz. Teknik veriler, haber verilmeksizin değiştirilebilir.

5) Aksi yazılı belirtilmediği sürece, sitede yer alan ürünlerin garantisi üretici firmanın verdiği süre ile limitlendirilmiştir. IMEKS herhangi bir ek garanti sunmaz.

6) IMEKS link verilen,bayisi olunan, grup şirketleri dahil, hiç bir başka web sitenin doğruluğundan sorumlu tutulamaz.

7) Bayisi olunan firmaların ürün görsel ve videoları izin  alınarak kullanılmıştır. Görsellerin asılları üretici firmalara ait olabilir.

8) “Web sitesi kullanım şartları”, IMEKS’in kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. IMEKS web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı ‘Kullanım Şartları’nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

9) IMEKS ile site kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, IMEKS’in elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasında vuku bulacak her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.